Bylinné afrodiziaka

01.03.2011 14:15

Přírodní léky, bylinky, a také některá jídla jsou označována jako afrodiziaka

Afrodiziaka byla pojmenována po řecké bohyni lásky Afrodité. Každý ví, že mají něco společného s tělesnou láskou, tedy se sexem. V obecném povědomí někdy termín afrodiziakum vyvolá představu minulosti, starověku či středověku. Dnes jsou k dispozici produkty moderní vědy, zmínky o těchto látkách často vyvolávají úsměv. Na afrodiziakální látky lze nahlížet ze dvou hledisek: 

- přírodovědeckého (chemického, farmakologického, medicínského) 
- kulturního (historického i současného). Obě na sebe úzce navazují. 

Působení afrodiziak lze využít ku prospěchu, ke zkvalitnění sexuálního života. Při neznalosti může dojít ale i k poškození zdraví - od mírných potíží až ke smrtelné otravě. 

K léčení zdravotních potíží v lékařském smyslu většinou afrodiziaka vhodná nejsou. Prohloubení, zlepšení, "zcitlivění" sexuálního života však mohou poskytnout, pokud se s nimi správně zachází. V této oblasti na sebe navazuje medicínské ovlivnění organizmu a kulturní stránka lidské sexuality. Ta je dnes velmi "zprůměrována" statistikami, "globalizována" ve své konzumní podobě, podobně jako veškerá populární kultura. 

Hledání a obohacování intimního života afrodiziaky může mít pro někoho půvab hledání tajemství přírody a minulosti, magie a alchymie starověkých a orientálních kultur. 

Vraťme se k základům působení afrodiziak, která jsou vždy přírodního původu, na lidský organizmus. Základní podmínkou použití jakéhokoli prostředku, ovlivňujícího člověka je to, že nesmí škodit lidskému zdraví. Některé afrodiziakálně působící látky jsou využívány v oficiální medicíně. Někdy pro své celkově povzbudivé, či cílené - orgánové působení na organizmus. Tyto látky se dnes často vyrábí synteticky, i když jejich původní zdroje byly přírodní. Některá z afrodiziak známých od starověku mají společné chemické kořeny s látkami užívanými v podobě současných návykových látek. Příkladem může být moderní "droga lásky" -extáze, jejíž chemický základ lze nalézt v rostlinách užívaných v malých dávkách jako koření. Byly přidávány ve starověku do vína jako afrosiziakum (Myristica fragrans) 

  

Formy afrodiziak 

Afrodiziaka se podávala a dosud podávají v různé formě tekuté ("nápoje lásky") i ve formě sušené - jako pilulky (tablety), či ve formě sypké jako prášek ("koření lásky"). Některé byliny a jejich směsi působí na centrální nervový systém prostřednictvím čichových orgánů (látky obsahující feromony) nebo se vstřebávají do krevního oběhu vdechováním (výpary, kouř). Prostřednictvím mastí či olejů se látka vstřebává přes kůži těla, či přes kůži a sliznice pohlavních orgánů. Výrazné vstřebávací schopnosti má i sliznice dutiny ústní. 

  

Původ afrodiziak 

Nejčastějším zdrojem historických afrodiziak i dnes propagovaných doplňků stravy jsou rostliny: listy, květy, plody, kořeny bylin a jejich šťáva. Ze stromů je často používána kůra, listy a plody. Živočišná říše je zastoupena méně, přesto z ní pochází nejznámější z afrodiziak - tzv."španělské mušky". Jde o brouka jménem puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria), ve starověku nazývaného Cantharis. Alkaloid kantharidin způsobuje překrvení sliznic pohlavních orgánů a močových cest současně s exctitačím účinkem na centrální nervový systém. Užíval se zevně i vnitřně. Kromě sexuálního povzbuzení mohl sloužit také jako prostředek k odstraňování nepohodlných sexuálních partnerů. Velmi snadno se překročila bezpečná dávka a mohlo dojít ke smrtelné otravě. 

Další afrodiziaka ze živočišné říše však již tak nebezpečná nejsou. Jejich opravdový, farmakologický účinek však často není prokázán. Patří k nim např. paroží japonského jelena, mexičtí kolibříci či dodnes používaný rozemletý roh nosorožce 

Některá jídla mají afrodiziakální "nádech", daný pouze kulturní tradicí a symbolikou tvarů a vůní: např. úhoři, ústřice, garnáti, hlemýždi, ještěrky, chobotnice, mořští koníci, želvy a jejich vejce, křepelky a jejich vejce. Pokud organizmu neškodí a jejich pojídání neohrožuje daný živočišný druh, nelze proti jejich požívání nic namítat. Nelze je ale považovat za účinné při ovlivnění sexuálních funkcí. 

V historii se jako afrodiziaka užívaly i nerosty: v královských rodinách např. rozemleté drahé kameny - rubíny, safíry, diamanty, smaragdy, turmalíny, také perly a korály. Lidové vrstvy požívaly rozemletá zkamenělé ulity spirálovitého tvaru a zkamenělé sépie či chobotnice. Korál jako "kámen" živočišného původu krásných tvarů a barev byl užíván v nápojích lásky dosti často. 

Ve východních kulturách byly jako afrodiziakum vysoce ceněny "dračí kosti a zuby", tedy zkamenělé ostatky "draků" - vymřelých dinosaurů. Symbolikou ztopořeného penisu obdařené krápníky vyrůstající ze dna jeskyní (stalaktity) byly užívány rozemleté na prášek. 

V současné době se jako podpůrná léčba při onemocněních prostaty a pohlavních orgánů užívá zinek, podobně hořčík je prvkem důležitým pro sexuální funkce a močový systém. Místo mletí kostí či krápníků si jej každý může koupit v lékárně. 

  

Afrodiziakální účinek 

Pojem afrodiziakální účinek je často zaměňován za farmakologický účinek léků cílený na cévy a svalovinu topořivých těles penisu, jako jsou prostaglandin E-1, či sildenafil, tadalafil a vardenafil (Viagra, Cialis, Levitra). Podobně je tomu i s pohlavními hormony - mužskými i ženskými, kterým je přisuzována mylně tato aktivita. Je pravda, že účinky všech těchto léků ovlivňují pohlavní orgány, a pak se to může plést. 

Afrodiziakální účinek je možné ukázat na farmakologickém působení dnes už klasické látky přírodního původu, uznávané oficiální medicinou na yohimbinu. Tento alkaloid je schopen vyvolat presynaptickou blokádu alfa-2 receptorů na mozkových buňkách. Ve srozumitelné řeči to znamená, že se potom v mozkové tkáni hromadí hormon noradrenalin, zvyšující citlivost nervových buněk. U poruch sexuálních funkcí psychického původu se ukazuje dobrý efekt yohimbinu na základě pozitivního ovlivnění metabolizmu serotoninu, hormonu "dobré nálady", který zlepšuje celkovou "jiskru" člověka, v Americe označovanou jako "drive". 

Může být zlepšena také kvalita sexuální aktivity. Yohimbin jako afrodiziakum ovlivňuje harmonii systému nervového a hormonálního, ale také cévního a svalového v oblasti pánve a pohlavních orgánů. Tělesné procesy při sexuální aktivitě nejsou v organizmu izolované, psychika vždy ovlivňuje sexuální život člověka. Psychické problémy a emoce se ovšem dají obtížně vědecky a statisticky měřit. To je také důvod, proč účinek afrodiziak není statisticky příliš ověřován, a proč nejsou v medicíně příliš rozšířena. Na každého totiž působí trochu jinak. 

  

Další rostlinná afrodiziaka 

Ženšen 

Přírodní ženšen (Panax ginseng) je rostlina, která roste vysoko v nepřístupných horách Asie. Málokdo má to štěstí, aby jej našel. Podobně je tomu u jeho příbuzného, rostoucího v Americe (Panax quinquefolium). Méně vzácný je vzdálenější rostlinný příbuzný eleuterokok (Eleuterococcus senticosus). V asijské medicíně má ženšen své pevné místo jako lék celkově povzbuzující, v Číně jej tradičně daruje otec svému synovi symbolicky v den jeho svatby. 

Spotřeba této rostliny narůstá, proto nemůže být pokryta z přírodních zdrojů. Pěstuje se tedy uměle na plantážích. Přírodní ženšen má ale vyšší obsah účinných látek a také jeho cena je mnohonásobně vyšší. Kořen asijského ženšenu obsahuje účinné látky triterpensaponiny - ginsenosidy (ginsenosid Rg1, Rb1). Americký ženšen má ginsenosidy v odlišném poměru než asijský. Alkaloidy eleuterokoku mají podobný účinek jako ženšenové. 

Ženšen je tradiční čínskou medicinou používán jako harmonizující tonikum, "elixír života", i jako afrodiziakum. Eleuterokokový kořen má dodávat sílu, podněcovat sexuální touhu, stabilizovat mysl a zmírňovat stress. 

Pozitivní efekt na sexuální funkce byl v Evropě a USA zaznamenán spíše u žen. Sympatický je u této léčby důraz na celkovou kondici, na harmonizaci těla a duše. To je pravděpodobně příčinou rozdílu v subjektivní účinnosti léků zejména u lidí západní civilizace, kde je životní harmonie intenzivně ničena vymoženostmi moderních technologií. 

Mandragora a rulík zlomocný 

Kolem mandragory (Mandragora officinalis) se vytvořil ve středověku mýtus "čarovného kořene", kterému byly dávány schopnosti nadpřirozené. Kromě skutečných účinků mandragory to bylo podpořeno tvarem kořene této byliny, který často připomíná lidskou postavu. Kořen mandragory byl obsažen v čarodějných mastech, které vyvolávaly erotické opojení. Zpracovával se často dohromady s rulíkem zlomocným, opiem, hašišem, betelem, španělskými muškami, bolehlavem, durmanem a blínem. Alkaloidy obsažené v rostlině, hlavně v jejím kořeni mají silné psychedelické a cholinergní účinky. Mají velmi silný erotický účinek, ale i malé předávkování může způsobit zástavu dýchání a smrt. 

"Sesterskou" rostlinou mandragory je rulík zlomocný (Atropa belladonna). Již překlad názvu ("bella donna = krásná paní")ukazuje na účinek byliny. Nápoj lásky se z něj připravoval přidáváním do vína. Všechny části rostliny (hlavně černé plody) obsahují velmi účinné alkaloidy, stimulující sexuální funkce. Velmi snadno se předávkují a mohou způsobit smrtelnou otravu. 

Vinná réva 

(Vitis vinifera) a hlavně zkvašená šťáva z jejích hroznů - víno, hrálo důležitou úlohu v erotice a kultuře od nepaměti. V Řecku byl vinné révě zasvěcen bůh Dionýsos a jeho kult erotiky a extáze. Víno se nepodávalo jen jako prostý nápoj, na léčivá vína existovalo množství receptů. Do čerstvé, ještě nezkvašené šťávy se přidávaly byliny: mandragora, listy břečťanu a vavřínu, tymián, rozmarýn, pelyněk, myrta, i opium a hašiš. 

Již v té době se vědělo, že nestřídmost vyvolává sexuální problémy a sexuální aktivitě škodí. Proto se víno pilo ředěné vodou. Víno obsahuje 7 - 14 % etylakoholu, ovocné kyseliny, minerály, stopové prvky, vitaminy, éterické oleje a aromatické kyseliny. Etylalkohol v malém množství působí anxiolyticky, tj. zbavuje úzkosti, strachu a mírně stimuluje sexuální aktivitu. Uvolnění napětí a snazší navázání společenského kontaktu pomáhá jako "startér" sexuální aktivity. Menší dávka u některých mužů může prodloužitejakulační latenci (oddálí výron semene) často ale na úkor erektivity penisu (měkčí penis). Reakce je individuální, těžko předvídatelná. Vyšší dávka etylalkoholu působí toxicky, proto ji nelze před sexuální (ani jinou pozornost vyžadující) aktivitou doporučit. 

Ke stupňování erotického účinku byly ve starověku do vína často přidávány houby. Symbolický tvar připomínal penis (phallos) u některých muchomůrek, byl považovaný za "znamení věci" ("signatura rerum") a přispíval k jejich použití. Sušené muchomůrky červené, obsahující acetylcholin a muskarin zvyšují dráždivost svalů, zesilují erotické zážitky a působí psychedelicky. V Rusku se muchomůrky nakládaly do vodky, v Asii se sušené hlavičky hub kouřily v dýmce. Předávkování může způsobit smrtelnou otravu. 

Koření 

Skořice, muškát, zázvor, hřebíček, pepř, vanilka, bazalka, kardamon, libeček, koriandr, šafrán, anýz - to jsou koření nazývanáaromata. Aromatické, vonící byliny a jejich součásti povzbuzují smyslové vnímání svojí vůní a některé z nich povzbuzují celkovou i sexuální aktivitu. V dobách prudérní výchovy v 19. století bylo koření zakazováno zejména dospívající mládeži, neboť: "příliš brzy probouzí pohlavní pudy a dává tak popud k onanii, pohlavním výstřednostem, podporuje egoismus a oslabuje sebeovládání" (Enzyklopedie der gesammten Volskmedizin, vydáno v r.1843). 

Skořice, muškát, zázvor, hřebíček a pepř sloužily k afrodiziakálním účelům hlavně v Orientě. Anýz se používal pro povzbuzení ženské sexuální aktivity, ve formě mastí také na penis ke zlepšení erekce. Anýz i koriandr obsahují příjemně vonící éterické oleje, které mohou pozitivně ovlivnit vnímání pohlavního aktu. Éterické oleje obsahuje většina koření. Jejich hlavními složkami jsou safrol, eugenol a asaron, které mohou mít i silné omamné účinky. V lidském organizmu se část těchto látek přeměňuje na amfetamin a jemu podobné látky, které se užívají i v oficiální medicíně. Lidský organizmus si také vyrábí příbuzné látky sám, v mozku, při silném citovém vzrušení ve stavu "akutní zamilovanosti" (enkefaliny, endorfiny). 

Některá koření ještě obsahují alkaloidy, působící dráždivě na pohlavní a močové orgány - známá petržel kadeřavá či celer řapíkatý. 

Zvláštní místo patří muškátovému ořechu (Myristica fragrans). Muškátovým olejem se ve středověku potíral penis před koitem, muškátový ořech by používán jako tonikum, přidával se do vína. Jak již bylo zmíněno, jeho metabolizací se v organizmu může vytvářet látka měnící smyslovou percepci (vnímání), patřící do amfetaminové skupiny, chemicky velmi blízká droze nazývané "extáze". Předávkování však může vést k nebezpečné otravě s dehydratací a halucinacemi. 

Příklon řady lidí k substancím přírodního původu je reakcí na technologizaci, neosobnost medicíny a syntetický charakter medikamentů současné doby. Vzhledem k tomu, že může pomoci k návratu kultury do sexuálního života společnosti, je třeba jej hodnotit vcelku pozitivně. 

  

Doplňky stravy volně prodejné v lékárnách 

Současného trendu využívá také řada výrobců doplňků stravy, které jsou volně prodejné v lékárně. Některé přírodní doplňky stravy jsou solidní, obsahují skutečně to, co je napsáno na obalech a v příbalových letácích, některé jsou jen obchodním tahem na "tahání peněz" z kapsy. Obecně je vhodné říci, že všechny doplňky stravy musí být lidskému zdraví neškodné. U přípravků zakoupených v lékárnách tomu tak obvykle skutečně je. Na inzerát či přes internet může ovšem zákazník dostat cokoliv, bez záruky. Žádné doplňky stravy nejsou klinicky testovány ohledně účinnosti – i když je to na některých napsáno. Účinnost doplňků stravy není tedy objektivně stanovována a nejde ji srovnávat s léky. Léky musí projít složitým procesem prokazování účinku, musí být stanoveny žádoucí i vedlejší nežádoucí účinky léku. Doplňky stravy ovlivňují organizmus většinou jen mírně, proto i vedlejších účinků bývá málo. Vždy je důležité dodržovat správné dávkování. 

Pokud si někdo chce koupit určitý doplněk stravy, ovlivňující sexuální funkce a erekci, má dnes na výběr z několika desítek preparátů s různě velkou až bombastickou reklamou. U některých přípravků ale není uvedeno složení. 

Příklad: internetová reklama na preparát VASOGEN: "Novinka na trhu, sexuální ZÁZRAK !!! 100 % bylinný přípravek, účinkuje rychle a po dobu až osmi hodin. Má 90% účinnost pro lidi všeho věku. Zvyšuje sexuální touhu, sebedůvěru a výkon. Je mnohem levnější než běžně dostupné preparáty. Není pouze pro muže, 90 % účastnic studie (jaké studie není uvedeno) hlásilo zvýšenou vizuální i fyzickou citlivost při stimulaci. Působí 40 – 60 minut po požití. Doba potřebná k opětovné erekci je zkrácena na 10 minut". Lék doporučuje MUDr. Miroslav Plzák, CSc. Na internetu není uvedeno složení. Po dotazu na složení propagovaného doplňku stravy jsem dostal následující odpověď: 
Jedna tableta obsahuje: 60 mg semen kokotice čínské, 50 mg kořene škornice velkokvěté, 45 mg plodu kustovnice cizí, 25 mg kořene Cistanchea deserticola, 25 mg plodu klanoprašky čínské, 25 mg kořene vitodu, 25 mg plodů Idaeus stryosus, 25 mg kůry gumojilmu jilmovitého, 25 mg semen lotosu indického, 25 mg kořene Achyratnthes bidentata, 25 mg kůry hlošiny úzkolisté, 25 mg česneku, 25 mg semen kozince, 20 mg květu Rosa setigera, 20 mg semen zeravz západního, 15 mg kořene všehoje pětilistého, 15 mg kořene Cinnamonum burmanii, 10 mg listů jinanu dvojlaločnatého. Nosič: mikrokrystalická celulóza, protispékavá látka: oxid křemičitý, stearan hořečnatý, leštící látka polyvinylpyrrolidon, barvivo E 129. 

V jedné tabletě je tedy prosím 19 různých bylin. Musí dát hodně práce sbírat všech 19 bylin, semen, kořenů a kůr. Preparát je zajímavý tím, že byl v minulosti zkoumán českou Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a analýzou v něm byla zjištěna přítomnost sildenafilu (účinná látka Viagry), který ve složení přípravku nebyl uveden. V lednu 2004 byl Vasomax po zásahu inspekce okamžitě stažen z trhu, neboť byl za určitých okolností nebezpečný. Pokud je sildenafil bez vědomí lidí "vpašován" do volně prodejného doplňku stravy, znamená to reálné ohrožení zdraví i života lidí, kteří užívají nitroglycerin kvůli srdečnímu onemocnění. Koupí-li si volně prodejný přípravek s obsahem sildenafilu a zkombinují ho se svými léky, může to způsobit velmi vážné zdravotní problémy. Pochopitelně, přípravek je se sildenafilem účinnější než bez něj. Výrobce nyní již sildenafil ve složení léku neuvádí, doufejme, že v něm již obsažen není. V USA měl tento výrobce (Ultra Health Products Inc.) podobné potíže s preparátem VINAROL. 

Příkladem volně prodejného doplňku stravy, který má uvedeno složení, ale bez uvedení dávky účinné látky, je CLAVIN. Podle internetových informací je "účinným a bezpečným přípravkem na posílení sexuální aktivity. Podporuje a prodlužuje erekci. Zlepšuje pevnost penisu. Navrací a zvyšuje sexuální výkonnost a zdatnost. Působí proti impotenci. Jeho účinek je okamžitý a nezávislý na věku uživatele. Je bez vedlejších nežádoucích účinků. Umožňuje delší a intenzivnější pohlavní styk. Navrací sebevědomí a normální sexuální život". Složení: obsahuje "vysoce účinnou látku – speciální galenicky upravenou směs Clavertin 11 R, která se skládá z argininu a extraktu škornice šípovité. Clavertin 11 R je originální kombinace synergicky působících látek, která napomáhá zlepšit nedostatečnou nebo krátkodobou erekci" L-arginin je pro lidský organizmus přirozená aminokyselina, je skutečně substrátem ("materiálem") z něhož se v organizmu vytváří oxid dusnatý. Tento oxid se uvolňuje z nervových zakončení ve svalovině penisu jako odezva na sexuální stimulaci. L-arginin je ovšem jako všechny aminokyseliny obsažen ve stravě, z aminokyselin sestávají bílkoviny, které lidé běžně jí. V Clavinu je součástí "speciální galenicky upravené směsi" též glykosid icariin, definovaný jako přírodní specifický inhibitor PDE 5 získaný z rostliny Epimedium S.P.E – škornice šípovité. Není uvedeno množství icariinu ani L-argininu v jedné tabletě. Doporučená dávka léku je 4 tbl. denně, v balení je 20 tbl. 

Další příklad doplňku stravy, který má již uvedeno složení i dávku je ARGINMAX, který doporučuje MUDr. Radim Uzel, CSc. Balení pro muže je modré, pro ženy růžové. Obě obsahují 90 tbl., mají se užívat 3 tbl. denně, cena jednoho modrého balení je o 20 Kč a 20 haléřů vyšší než za balení růžové (ceny internetového obchodu). Tento "patentově chráněný potravinový doplněk zlepšuje erekci a sexuální výkonnost a tak zkvalitňuje a prodlužuje sexuální prožitek (u mužů), zvyšuje sexuální touhu a tak přispívá k vyšší frekvenci pohlavního styku a ke spokojenosti se sexuálním životem (u žen). Oba dva léky byly údajně vyzkoušeny již v 35 zemích světa, byly provedeny studie, u mužů na Hawaiské univerzitě, u žen není uvedeno kde. Není uvedeno, kolik mužů a žen se účastnilo studií, u žen není uvedeno jak dlouho studie trvaly, u mužů je údaj 4 měsíce. Oba ArginMaxy – modrý i růžový se skládají z sedmnácti (!) látek. Jedenáct z nich jsou vitaminy - vitamin A,C,E a osm vitaminů ze skupiny B v nízké dávce, ve stejném poměru a množství pro muže a pro ženy. Muži mají k dispozici dvakrát více zinku než ženy, navíc mají selen, extrakt z ženšenu pětilistého a o trochu více L-Argininu. Ženy mají k dispozici navíc uhličitan vápenatý, železo, nemají selen, mají poloviční množství zinku o něco méně L-Argininu než muži. Chybí jim ženšen pětilistý. V televizi hraje v reklamě žena v negližé na balkóně na saxofon, moderátor uvádí "večerní program Arginmaxu". 

Co mají doplňky stravy určené k zlepšení sexuálního života společné ? 

Nejvíc je spojuje reklama. Často nerealistická, využívající marketingového vnucování a kombinace sugestivních výrazů připomínajících doby alchymistů Rudolfa II. spolu s napodobením moderních postupů ("vědecké studie") používaných při ověřování účinků skutečných léků. 

Pokud doplňky neubližují organizmu, nemůžeme proti jejich užívání nic namítat, ale jak bylo uvedeno výše, nelze se na údaje uvedené v informacích výrobce vždy spoléhat. Pacienti v ordinaci často vyzkoušeli několik doplňků stravy, a teprve to, že jim nepomohly, je přivedlo k návštěvě lékaře. 

Ptají -li se na doplňky stravy, doporučujeme spíše samostatné vitaminové doplňky v přiměřených dávkách (vitamin C, E) či stopové prvky – selen, zinek. Kombinace sedmnácti až devatenácti různých složek nemají hodnotitelný efekt – nikdo neví, která z těch složek může účinkovat. Většinou je jich tak malá dávka, že jejich efekt je nehodnotitelný, zlepšení přináší "placebo efekt", což je v podstatě informace o účinku, který pak pacient očekává. Stará lékařská anekdota říká, že léky předepsané panem profesorem či vedoucím kliniky vždy zabírají lépe, než ty samé, předepsané praktickým lékařem.  

Zpět